Ideologická bitva o minulost - bariéra pro hledání alternativ v České republice

*Proces politické a ekonomické transformace zemí střední a východní Evropy nabízí vynikající příležitost analyzovat systémovou změnu a využití historického revizionismu. /(Upravený příspěvek přednesený v rámci Letní univerzity Evropské levice, Portaria, Řecko) / //*
Počet zobrazení: 1942

Proces politické a ekonomické transformace zemí střední a východní Evropy nabízí vynikající příležitost analyzovat systémovou změnu a využití historického revizionismu.

Transformační proces zemí východního bloku byl nesmírně důležitý a to nejen pro ně. Výběr vlastní transformační cesty byl dosti omezen. Washingtonský konsenzus jako soubor jediných správných neoliberálních politik byl aplikován ve všech zemích (byť s různou intenzitou) a s nejhoršími dopady v Rusku. Země střední a východní Evropy se staly laboratoří pro velký neoliberální experiment po té, co si – kvůli dluhové krizi – neoliberálním šokem prošly již některé země Latinské Ameriky (např. Venezuela). Nelze zde rozebírat všechny dopady Washingtonského konsenzu, ale jedním z nejdůležitějších je bezesporu cílené oslabení státu. Toto oslabení bylo jak praktické, tak i ideologické (stát jako špatný vlastník a hospodář). Ve stejné době např. čínská ekonomika šla zcela jinou cestou.

Z hlediska systémové transformace Washingtonským konsenzem (která zlikvidovala domácí debatu o možných alternativních cestách, např. o přebírání krachujících firem zaměstnanci, či o rozvoji družstevního sektoru) prodloužila kapitalismu život. Řečeno jednoduše: dala systému další čas, který by jinak už byl dříve vyčerpán – proto se systémová krize objevuje až v roce 2008.

Zároveň je třeba věnovat pozornost i tomu, jakým způsobem se země integrovaly do kapitalistického globálního systému. Země střední a východní Evropy se v nejlepším případě integrovaly na pozici subdodavatelů výrobků se střední přidanou hodnotou, se základními firmami a finančním sektorem zcela napojeným na „Západ“ a tím pádem vystavenými odlivům zisků a tlaku zahraničních firem na mzdy a další náklady (např. daně).

Tyto země tedy začaly prosazovat strategii „závod ke dnu“ (race to the bottom) a posloužily např. jako volné výrobní kapacity (flexibilita) plus ke snížení nákladů na výrobu (typicky Německo), ale také jako „argument“ proti pracujícím v západních zemích. Stačí zavzpomínat na tlak francouzských firem: nebudete-li pracovat déle, za nižší mzdu, přesuneme svou výrobu do České republiky.

Nově nastupující elitě se podařilo zkreslit řadu pojmů (pletení si demokracie a kapitalismu), případně tvrzení že demokracie (jako politických režim i ideologie) je pupeční šňůrou spojena s kapitalismem (tj. se socioekonomickým systémem). Protože slovo „kapitalismus“ nemělo na počátku 90. let příliš dobrý zvuk bylo (a stále bývá) nahrazováno pojmem tržní ekonomika, přestože trh jako distributivní mechanismus je kombinovatelný s různými socioekonomickými uspořádáními. Pro hledání alternativ je důležité si rovněž uvědomit, že řada pojmů byla minulostí zdiskreditována: socialismus, solidarita či družstva.

Boj o minulost, dle hesla kdo ovládá minulost, řídí budoucnost, je důležitým zdrojem moci současné elity. Minulost je používána jako bariéra pro hledání alternativ k současnému systému.

Nadšení z budování „tržní ekonomiky“ již dávno pominulo, a tak se neoliberální elita uchyluje k dvěma taktikám:

  • a) TINA nechvalně proslavená M. Thatcherovou. Tvrzení že není jiné cesty (doslova: there is no alternative) ukazuje, že demokracie se stává prázdným pojmem, protože hlavní „výběr“ v logice neoliberálního kapitalismu činí finanční trhy. Názory ulice (lůzy, prostě občanů) jsou v tomto ohledu irelevantní a překážejí. Vzpomeňme, jak dopadl bývalý řecký premiér Papandreu, když si dovolil (!) navrhnout referendum k dalším drastickým škrtům.
  • b) Projevy nespokojenosti, odporu jsou interpretovány jako projevy lůzy, socek, komoušů (doplňte další nadávky dle vlastního uvážení), kteří nejsou dostatečně vděční za to, že žijí „ve svobodě“. Každá kritika současného je pak interpretována jako nostalgie po minulém režimu. Minulý režim a jeho interpretace se stávají mocným nástrojem manipulace a udržení státu quo.

Současné neoliberální elity se podobají velmi silně elitám 80. let – bipolární (černobílé) myšlení, které slouží jako komparativní výhoda, neschopnost vnímat posuny a změny světové ekonomiky, včetně povahy systémové krize, arogance a pohrdání lidmi.

Je logické, že za krize, jakou zažíváme, se propaganda používá víc než kdy předtím (protože se systém logicky cítí ohrožen), zároveň se zde ale projevuje sociální realita, která nakonec propagandu přebíjí. Nespokojení a frustrovaní lidé hledají vysvětlení své situace a hledají řešení. Extrémní pravice má otevřené pole působnosti, protože je vždy jednodušší vysvětlit, že za špatnou sociální, ekonomickou a politickou situaci mohou EU, Němci, Židé, důchodci, postižení, matky samoživitelky atd. Vysvětlení systémových příčin je náročnější, ale levice se takového úkolu nesmí bát a musí odolávat používání nahnědlých řešení vezoucích se na vlně populismu.

Boj proti snaze revidovat minulost a využívat pro svůj vlastní prospěch musí být veden jak z úrovně národní, tak i nadnárodní – proto je kooperace mezi levicovými subjekty tak důležitá a výměna našich zkušeností rovněž. To ovšem v žádném případě neznamená nekritický pohled na minulost, ale naopak jasné ukázání toho, že současná radikální levice nebude nikdy důvěryhodná, atraktivní a efektivní, pokud bude nostalgická k minulým chybám.

Média jsou důležitým pilířem moci současné elity. Vzpomeňme na kampaň vedenou proti řecké Syrize, jejíž vítězství by se podle České televize rovnalo světové zkáze. Nebylo informováno o jejím skutečném programu a místo toho se omílaly výroky o tom, že tato politická strana preferuje výstup Řecka z eurozóny (což není vůbec pravda). Naším úkolem, na úrovni místní, národní i nadnárodní je (např. za pomoci vynikající sítě Transform!) vytvářet alternativní informační zdroje a tyto dále šířit.

Vyšlo na: Britské listy 27. 7. 2012


Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
30. júl 2012, 07:10

"Boj proti snaze revidovat minulost a využívat pro svůj vlastní prospěch musí být veden jak z úrovně národní, tak i nadnárodní ? proto je kooperace mezi levicovými subjekty tak důležitá a výměna našich zkušeností rovněž. To ovšem v žádném případě neznamená nekritický pohled na minulost, ale naopak jasné ukázání toho, že současná radikální levice nebude nikdy důvěryhodná, atraktivní a efektivní, pokud bude nostalgická k minulým chybám.

********************

Ešte šťastie, že to tak výstižne napísal Ilona a nie ja. Tu aspoň nepošlete do bláznivca ako revizionistku a "antikomunistku".

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
30. júl 2012, 12:51
"nostalgická k chybám," Inga, k chybám... nie k celému spoločensko-ekonomickému zriadeniu. My vieme, kde a aké tie chyby boli, veď sme v tom socializme žili, ale neviem prečo by som sa nemal zastať družstevného spôsobu výroby a vlastnenia, štátneho riadenia zdravotníctva, štátneho financovania verejnej spoločenskej spotreby ( dnes by sa povedalo: verejnej infraštruktúry), atď., štátneho plánovania veľkých investícií, ba dokonca dnes pripúšťam, že i štátna kontrola kvality potravín a poľnohospodárskych výrobkov bola vyššia ako tá dnešná.
Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
30. júl 2012, 13:09
Pani profesorka, celý tento článok je veľmi dôležitým argumentom pre verejnosť.

Ale najmä pre mladé generácie - je to ten istý mítus o zlej totalitnej minulosti, aký musela prežiť a prekonať celá jedna či dve generácie Nemcov v povojnovom období, keď slovo Nemc bolo synonymom fašistu a zlého netvora.

Dnešným mladým generáciám sa takisto 23 rokov vykresľuje socialistické spoločensko-ekonomické zriadenie ako totalitné peklo a ľudia, ktorí v ňom tvorili a pracovali ako "pomáhači diabla" ( sic - vnímajme postoje tých, čo boli disidentami či ušli - my ostatní, čo sme tu boli, sme "vinní"...lebo sme neušli tiež?)

A čo je veľmi dôležité - absolútne sa socializmus a socialistické zriadenie vytrháva z historických súvislostí - ako keby to všetko vzniklo v ČSR v roku 1948, inde škôr-či neskôr, ako keby "zlí komunisti popadali v červených baretoch z neba niekde z okolia stalinistického bunkra".

Zámerne sa v histórii ( a to i v tej ekonomickej histórii Československa) zamlčuje, že príčinou tak masívnej orientácie k socializmu a pomerne hladkého prechodu mnohých krajín na spoločensko-ekonomický systém nebol spôsobený "raketami stalinistického Ruska", ale práve kataklyzmou a tragédiou vzniku fašizmu a celou druhou svetovou vojnou, kde sa odhalilo, kto je kto.

Akosi sa už v ekonomickej histórii nehovorí o tom, že veľkú hospodársku krízu po 1933 roku "liečili" štáty vysokou mierou investícií do vyzbrojovania a do armád, že kapitalizmus si urobil v podstate z druhej svetovej vojny" ohromné konjunktutálne odbytisko, že povedzme u nás v ČSR sa veľmi rýchlo po roku 1920 a už potom po Masarykovej smrti demontolavali prvky tatíčkovskej demokracie a v ekonomickom živote si ľudia v nezamestnanosti, zaobchádzaní s práci i keťasením v obchode užili tak svoje, že po prehrmení vojny už jednoducho ten sprofanovaný režim kapitalizmu nechceli. To sa dnes už nedozviete ani z publicistických relácií, musíte čítať iba sami dobové dokumenty a pozerať nakrútené dokumenty z nadšenia ľudí, ktoré nebolo hrané, ani povinné po roku 1945 i v roku 1948.

Tu je práca pre každého ľavicovo orientovaného človeka a pre socialistu - trpezlivo osvetou poukazovať a odhaľovať tieto historické skúsenosti, najmä historické skúsenosti európskych národov.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
30. júl 2012, 13:10
to tu vážne niekto online škriatkuje? Takú hrúbku si nepripúšťam...
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
30. júl 2012, 13:21
A najväčším novodobým mýtom ( aj tu v Čechách a na Slovensku) je, že ľudia masovo odvrhli socializmus - veď si pozrime prieskumy verejnej mienky i vtedajšie dobové politické vyhlásenia:

ľudia presne vnímali, že vládne byrokratická socialistická "verchuška" a že politicky sa zastavila výmena generačná, administratívny aparát moci "skostnatel". Áno, to bola najvyššia chyba.
Ale ľudia chceli "viac demokracie, viac socializmu, lepšiu životnú úroveň pre všetkých".

Do nástupu "Vlády národnej obete" v júli 1990, kde sa presadil z pozadia Václav Klaus, sa o kapitalizme nehovorilo. A do vzniku nezamestnanosti, zdražovania, sa nehovorilo ani o tom.

Obávam sa, že na národy strednej a východnej Európy bol použitý spôsob "uvarenia žaby", teda postupného a tichého "menenia" podmienok života za pričinlivého ideologického vyhlasovania o totalite, že si ľudia ani nevšimli, že prichádzajú o sociálne výhody, istoty, že sa im znižuje životná úroveň - pretože v masmédiách sa už usídlili iba úspešné celebrity...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
31. júl 2012, 03:19

Peter nepíšte o pozitívach na ktorých sa takmer všetci zhodneme.

Píšte o prekrúcaní histórie,

píšte o podvedení proletariátu hegemonistickými byrokratickými komunistami, píšte o zdecimovaní odborov na sluhov kommunistickým byrokratom, píšte o potlačaní a krutých reperesalíach odlišne hoci ľavicovo mysliacich ľudí,

píšte o dlhoročnom väznení a politických vraždach ľudí z vlastných radov v 50-tých rokoch (Klementis, Slánsky,...)

píšte o tom ako boli prenasledovaní kresťania, ktorí sa nemiešali do politiky,

píšte o tom, že deti a mládež (vrátene mňa) nemohli štududovať na VŠ, píšte o prenasledovaní cez ŠTB na objednávku byrokratického režimu, atď.

Nájdite si a pozrite si video Silvie Ruppeldtovej z OZ Utopia, ktorá čítala list zo začiatku 50-tých rokov 20. st. od proletárky zaslaného jej príbuznej. Silvia číta list o tom aké boli pomery v zoštátnených podnikoch, o tom, že proletári boli len obyčajní otroci červených pánov, čo vyvádzali komunisti v zoštátnených podnikoch, aké bolo zdecimované postavenie odborov ovládaných hegemonistickými komunistami...

http://www.youtube.com/watch?v=XodkZMlhwek&feature=relmfu

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
31. júl 2012, 10:52
o chybách druhých sa to dobre píše v každom režime, je to taká tá zvrhlosť, ktorou si slabý jedinec iba psychicky hladká svoj pupok, že "on je lepší".

Čo posúva vpred, to je porovnanie tých sociálnych, ekonomických a dnes už možno povedať i výchovno-vzdelávacích realít socializmu so súčasnými. Isteže je to návrat do minulosti, rozhodne nie je nostalgický.

Pretože pre usporiadanie športových hier a účasti na nich nebolo treba podvádzať ( paralympijský krach v Tatrách nedávno), nebolo nutné robiť zo seba freklamnú figúrku, pretože kultúrne a spoločenské podujatia mohli navštevovať všetci a nielen vybratá smotánka vopred dohodnutých celebrít,
ale hlavne preto, lebo tú istotu pracovného miesta, tú istotu včasného ošetrenia vo verejnom zdravotníctve (neumierajú u nás ľudia, preháňaní od nemocnice do nemocnice? nemáme prípady úmrtí že lekár nebol na ambulancii, sanitky došli neskoro?) , vôbec otázky bezpečnosti človeka vo verejnom priestore, kedysi sme tomu hovorili verejná bezpečnosť a tak sa to slovo sprofanovalo policajtami,otázky vzdelávania, zadarmo získaných zručností v krúžkoch a mimoškolskej činnosti, atď, atď.

Moja záverečná poznámka: ak ste teraz počúvali tieto porovnania, iba tak, "zvoleja", bez prípravy argumentov, ako sa teŕaz pri čítaní cítite, ak by ste TERAZ mali povedať, čo bolo lepšie a prečo?
...tak vidíte, tá sila tých negativistických kritík minulosti je práve tvrdým nábojom, ktorý zabíja akúkoľvek snahu o niečo socialistické a dobre tým pomáhame pravici, aby si húdla svoje o nekonečnej nádhere slobodného kapitalizmu, nie?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. august 2012, 08:15
Ak budeme hodnotiť iba subjektívne politické systémy, predbiehať sa kto kedy a o koľko viac trpel, skončí akákoľvek diskusia iba nič nehovoriacim matematickým výsledkom ( napr. 11.178 : 22.993 pre trpiacich alebo profitujúcich?...) Predsa nie je objektívne písať o niečom iba to zlé a o niečom iba to dobré a očakávať "prekvapujúci" výsledok: čo chcem vidieť zle, prehrá! Aj ja som videl za zväzácku kariéru blbca, ktorý neodišiel z družstva kým nenaložili plný kufor na aute a entuziastu, ktorý sadol do auta a išiel cez pól republiky, aby sa zastal nespravodlivo vyhodeného študenta. prosím nesklznime do spočítavania blbcov v jednotlivých systémoch ( asi by sme dospeli k remíze: blbosť je večná!) O prekrúcaní histórie: hlúposť dementných propagandistov, pravda vždy luhára dostihne. Prekrúcanie histórie nevynašli "socialistickí" politruci iba odkukali, aby si uľahčili robotu... O podvode na proletariáte: asi nechcete hľadať jednotlivosti, len sa pozrite ako bol systémom cenený "robotnícky" pôvod, ako "ľahko" sa k VŠ vzdelaniu dostávali IŠ-kári, a milión vecí, ktoré umožnili, že dodnes nebehá vo Svidníku éxmonister Miklóš za každým autom, aby si vyžobral plastovú fľašku...Koľko ľudí získalo vzdelanie a postavenie bez ohľadu na majetkové pomery, ako stúpla všeobecná vzdelanosť a veľa iného, čo doporučujete "prehliadať". Každého súdneho mrzia "byrokrati", ktorí toľko poškodili režim- nemusíte sa báť všetci rýchlo prebehli - ťažko ich označíte ako "komunistov" ( len s veľkou literárnou antikomunistickou licenciou). Ak chcete budem v reakcii pokračovať, teraz však musím končiť.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. august 2012, 10:54

"...O podvode na proletariáte: asi nechcete hľadať jednotlivosti, len sa pozrite ako bol systémom cenený "robotnícky" pôvod, ako "ľahko" sa k VŠ vzdelaniu dostávali."

**********************

S týmto konštatovaním kategorický nesúhlasím, lebo mám úpplne opačné skúsenosti z vlastnej rodiny a od našich známych!

Naši rodičia boli obaja z robotníckych a roľníckých rodín.

Zásadne sa nepchali sa do KSČ (lebo neboli oportunistické svine), ale nás ako deti dali na náboženstvo. Ja a moji súrodenci (podotýkam všetci sme skončili ZDŠ s vyznamenaním) sme sa kvoli byrokratickým regionálnym komoušom nedostali ani na poriadne stredné školy. Vždy to skončilo "neprijatý pre nedostatok miesta" a museli sme študovať to k čomu sme nemali vzťah a záujem! Totiž naši rodičia neboli korupčné svine, aby podplatili riaditeľa, alebo niekoho na KNV, aby to zariadil! Ani sa neplchali utilitaristický do komunistickej strany, len aby sa ich deti dostali študovať na lepšie školy!

Po skončení stredných škôl sme sa do buržoázneho prevratu ani jeden nedostali na VŠ, hoci sme opäť skončili maturity prevažne s vyznamenaním!

Po buržoáznom prevrate bolo všetko inak. Už absolútne nezavažoval kádrový posudok, ale výsledky maturít a prijímačok a všetci sme sa dostali na univerzity. Všetci sme ich prevažne s červenými diplomami skončili.

Tak nech mi niekto nerozpráva, že to bolo inak. Vždy keď "zacítim" oportunistickú komunistickú sviňu, tak sa mi dvíha žalúdok a stúpa adrenalín, keď vidím ako prekrúca históriu, alebo ju zľahčuje! Pritom na režime parazitil a my sme na neho robili!!!

Netvrdím, že to muselo byť všade tak drastické ako v našom kraji, ale desiatky podobných životných osudov našich známych moje osobné skúsenosti len potvrdzujú!

Preto ma dostávajú takmer k zúfalstvú a zúrivosti zároveň predstavy, že by sa byrokratický komunistický režim z pred 1989 mal ešte niekedy vrátiť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. august 2012, 11:34

"hlavne preto, lebo tú istotu pracovného miesta, tú istotu včasného ošetrenia vo verejnom zdravotníctve (neumierajú u nás ľudia, preháňaní od nemocnice do nemocnice? nemáme prípady úmrtí že lekár nebol na ambulancii, sanitky došli neskoro?) , vôbec otázky bezpečnosti človeka vo verejnom priestore, kedysi sme tomu hovorili verejná bezpečnosť a tak sa to slovo sprofanovalo policajtami,otázky vzdelávania, zadarmo získaných zručností v krúžkoch a mimoškolskej činnosti, atď, atď." PZV

**************************

Zdravotníctvo fungovalo podstatne spoľahlivejšie a lepšie ako dnes. U akcieschopnosti bývalej VB a terajšej skorumpovanej polícií sa tiež nemienim sporiť. Len si treba uvedomiť, že Kaliňák ju už riadi takmer 5 rokov a z roka na rok je to horšie a horšie! Človek len tŕpne, aby nebol v jeho blízkosti spáchaný trestný čin a nemusel imbecilom zelenom vysvetľovať vôbec nič,lebo je to pri tých učňovkároch s pokúpenými maturitami úplna strata času.

Lenže ak aj lepšie fungovalo zdravotníctvo, tak sa v niektorých prevádzkach úplne zanedbávala ochrana a bezpečnosť pri práci. Pred prevratom som bola zaradená ako laborantka do farmacelútickej fábriky. Po dvoch rokoch sa mi rozpadli všetky predné zuby. Potom som musela po rokoch platiť desiatky tisíc korún za ich opravu a o zbytočnej bolesti ani nehovorím!

Keď som na tento problém poukazovala na schôdzach ROH a sťažovala sa vedeniu, tak ma perzekuovali a chceli vyhodiť z práce, lebo som údajne ako mladá a neuvedomelá "súdružka" rozvracala pracovnú morálku socialitických pracujúcich.

Do čerta s komunistickým režimom!

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. august 2012, 12:11
Do čerta s komunistickým režimom! Inga ______________________________________ Nuž to je jasný osobný postoj, určite produkt osobnej skúsenosti. Rešpektujem ho, a je mi ho úprimne ľúto. Nemôže to však byť môj postoj: nevidím dôvod, aby som vystavoval nahú hruď strelcom z druhej strany, ale Inga( ak budete chcieť ) môžem Vám uviesť svoje "kádrové" nedostatky. Aj skúsenosť, že ma odmietli, ako absolventa VŠ prijať do KSČ a z toho výboru polovica skončila ako privatizéri, časť ako verchuška VPN a ja som (po prevrate) bol zvolený za tajomníka OV KSS a neskôr predsedu Zväzu komunistov Slovenska ( Hodí sa Vám to do profilu "oportunistu"?). Môžem Vás zabávať tým, že mi Pravda neuverejnila v novembri 1989 ( týždeň pred prevratom)rozhovor (ako s predsedom SÚV SZM) s odôvodnením, že by "súdruhovia" takú ostrú kritiku neprekúsli. Ako fraška vyznieva, že tri týždne po prevrate môj rozhovor ( ako s hovorcom DFK), rozhovor,ktorý urobil so mnou ten istý redaktor, odmietol ten istý šéfredaktor Pravdy pretože by socdem vedenie KSS ( Široky, Weiss) "s tým nesúhlasilo" a "nereflektujem dostatočne vývoj".... Keby sme uplatnili Vaše kritéria na to s čím treba ísť do čerta, nuž v čertoch by bola svätá cirkev katolícka za storočia tmárstva, krvavých konfesných vojen, "oportúnnom" asistovaní krvavým monarchom, Maďari za storočia poroby, odnárodňovania a drancovania, židovskí krčmári, advokáti a bankári za parazitovanie na vojnovom nedostatku a vysávaní bedače. Proste premenili by sme túto krajinu na minulé, súčasné a budúce koncentráky. Preto odmietam Váš postoj a prosím zamyslite sa, škoda vašich nekonvenčných postrehov, škoda vyliať so špinavou vodou aj dieťa. Odpovedzte si, či tie chyby minulého režimu boli dôsledkom toho, čo bolo v súlade s komunistickým názorom alebo toho, čo s ním bolo v rozpore. Aj ja sa bránim čierno-bielemu videniu, rešpektujem iných, ich osobné traumy, a je mi ľúto toho, čo ich neprávom postihlo. No základný rozdiel: ideologický zmysel mi definuje čiaru za ktorou diskutujem o problémoch reálsocializmu ( vzdialeného hoci deklarujúceho komunistickú orientáciu, ale smerujúceho k humanizácií spoločnosti) a z druhej strany môj odpor voči globálnemu kapitalizmu, ktorý ani neskrýva svoju antihumánnu orientáciu...

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984