Reklama
Reklama

Eduard Chmelár: Zbohom objektívnosť a pluralita – škandalózne rozhodnutie licenčnej rady

Počet zobrazení: 1162

Cez víkend mi bolo doručené rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu o mojej sťažnosti, ktorou som protestoval voči neobjektívnosti a jednostrannosti relácie Silná zostava odvysielanej 29. apríla tohto roku na Jednotke. Pozvaní hostia prezentovali len jednu časť názorového spektra a diskutovanú problematiku „ruskej propagandy“ dezinterpretovali s takým prvoplánovým propagandistickým nádychom, ktorý bol urážkou ľudskej inteligencie. Hoci redakcia dostala návrhy aj na účinkujúcich z druhej strany, RTVS reagovala, že zoznam hostí je uzavretý, hoci relácia šla v priamom prenose. Licenčná rada posúdila moju sťažnosť ako neopodstatnenú a predpokladám, že väčšina sťažovateľov sa uspokojí s týmto suchým konštatovaním. Ja som si však dal tú námahu, aby som sa prehrýzol 848-stranovým materiálom, ktorý dokazuje, že Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhoduje neodborne, politicky a keďže drvivá väčšina rozhodnutí je prijatá jednohlasne, mám podozrenie, že členovia rady tie prípady ani len nevideli.

Pripomínam, že na uvedenú reláciu prišlo nezvyčajne veľa sťažností (na ostatné z vyše 40 posudzovaných prípadov spravidla len jedna). Už to malo viesť k dôslednejšiemu posudzovaniu. Stanovisko Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu ma však šokovalo. Vôbec nebralo do úvahy § 16 ods. 3 písm. a, b Zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý jasne hovorí, že „vysielateľ je povinný zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby; zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov“. Namiesto toho kancelária argumentovala, že sme členmi NATO, Rusko je v schválenej Bezpečnostnej stratégii SR definované ako hrozba, USA ako strategický transatlantický spojenec a ako čerešničku na torte to zaklincovala tým, že "nie je adekvátne, aby v diskusii o hybridných hrozbách a propagande zo strany Ruskej federácie dostali priestor práve aktívni šíritelia prokremeľských naratívov“...

Priatelia, ja neviem, či vám dochádza, čo týmto stanoviskom vlastne Rada pre vysielanie a retransmisiu dala najavo. Nerozhodovala v zmysle zákona o povinnosti zabezpečiť nestrannosť, objektívnosť a názorovú pluralitu, ale na základe politického dokumentu schváleného parlamentnou väčšinou. Rada predsa nesmie rozhodovať politicky a podľa toho, či s predmetnými názormi súhlasí, ale má dohliadať na dodržiavanie zákona. To je jej úloha. Licenčná rada nám však dala všetkým najavo, že televízie nemusia pozývať ľudí s iným názorom, ak je v rozpore so štátnou politikou. A že teda RTVS nie je verejnoprávna, ale štátna televízia. Nechcem tu robiť prednášku o tom, že cieľom žurnalistiky nie je vyhlasovať pravdu, ale umožniť čo najširšiu otvorenú komunikáciu všetkých relevantných názorov; teda nie rozhodovať o tom, čo je správne, ale poskytnúť občanovi čo najviac informácií, aby sa mohol na ich základe kvalifikovane rozhodovať sám – to je špecifický príspevok médií k poznaniu. Oveľa dôležitejšie je uvedomiť si, že toto je nebezpečný precedens, ktorý svojvoľným rozhodnutím, ktoré nemá oporu v zákone, okliešťuje slobodu prejavu a nemáme voči tomu adekvátny právny prostriedok. Je to len ďalší signál všeobecného trendu, že sloboda a demokracia sa zo Slovenska postupne vytráca. Je to taký vážny zásah do slobody prejavu, že je potrebné upozorniť na to medzinárodné ľudskoprávne organizácie.

 (Status na FB 13. júla 2021)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy