Archív článkov

Do portfólia neveľkého počtu monografií o slovenských hudobných skladateľoch pribudla koncom minulého roka kniha Zdenko Mikula (1916 – 2012) Rád som žil a tvoril. Stalo sa tak zásluhou autorského kolektívu pod vedením Marianny Bárdiovej, publikácia vyšla v produkcii Akadémie umení v Banskej Bystrici. A tak je v roku storočnice narodenia tohto hudobného skladateľa k ...

Šieste tohtoročné dvojčíslo Literárneho týždenníka 11 – 12/2016 v úvodnom stĺpci s názvom Literárny týždenník v ohrození zoznamuje čitateľov a priaznivcov časopisu s rozhodnutím komisie nového Fondu na podporu umenia prideliť na vydávanie Literárneho týždenníka na rok 2016 menej ako polovicu výšky minuloročnej dotácie, čo umožňuje jeho vydávanie iba v 1. polroku. Spolok...

Kultúrne plodivé pro­stredie záhorskej Skalice vygenerovalo okrem iných osobností aj spisovateľa Jo­zefa Špačka (1950). Popri učiteľskej práci stihol napísať niekoľko románov, noviel, školských učebníc, množstvo poviedok, literámovedných textov a slovníkových hesiel. Osobitnú pozornosť si zasluhu­je jeho ustavičná literámokritická aktivita na...

Philipp Ther: Nový pořádek na starém kontinentě. Příběh neoliberální Evropy | Daniel Šmihula: Vojenská služba, politické práva a občianstvo | Miloš Ruppeldt: Medzi dvoma svetmi. Osud to niekedy nemá v hlave v poriadku | Ján Szelepcsényi: Úteky za krásou. Životný príbeh slovenskej huslistky Gréty Hrdej | Ivan Kolenič: Krajšie ako hriech | Iva Vranská Rojková:  Láska v ...

V brněnském nakladatelství JOTA  si pospíšili, připravili na knižní pulty zcela netuctovou knihu z pera Lucie Drbohlavové „Hedvábnou stezkou – Mozaikou barev, vůní a osudů“. Mám na pozvání autorky od první do poslední stránky navštívit jako posedlý, umanutý čtenář na kouzelném koberci Střední Asii. V několika případech jde o bývalé republiky SSSR – Azerbajdžán,...

Ivan Laluha je vo vedomí spoločnosti dnes vnímaný ako blízky spolupracovník Alexandra Dubčeka. Tým skutočne bol, no v prvom a zásadnom význame je Ivan Laluha sociológ. Spoločnosť a jej premeny vníma po celý svoj život, od detstva si uvedomuje priestor, do ktorého sa včlenila jeho rodina, ako neopakovateľný. Iste nie je náhoda, že jeho brat akademický maliar Milan Laluha...

Prehľad 2016 – január
Prehľad 2016 – február


1. 3. – 10. 3. 2016


Rudolf Slezák: Už iba pár dní a potom sa konečne vyspíme (1. 3.)
Zdeněk Hrabica: Jdeš-li za reportáží, překroč práh hřbitova! (1. 3.)
Jozef Schwarz: Na pamiatku vysťahovaných a odvlečených... (1. 3.)
Ľubomír Kotrha: Voľby 2016 - Ako to vidí... (2. 3.)
František Mach, Jana Soukupová:...

Dvojčíslo Literárneho týždenníka 9 – 10/2016 otvára ako ťažisková téma článok o zbúraní Parku kultúry a oddychu v Bratislave. Necitlivému zaobchádzaniu s novodobými pamiatkami sa venuje aj príspevok o kauze Domu slovenských spisovateľov Nepochopená architektúra – pribrzdený verejný priestor z pera odbornej redaktorky časopisu Projekt – slovenská architektonická revue,...

Novou Evropu, tu která vyšla z ohně světové války, Kůže (Malaparte – Kaput a Kůže; poznámka Z. H.) vystihla ve vší autenticitě; to jest, vystihla ji pohledem, který nebyl korigován pozdějším uvažováním, ale odhalil ji v oslňujícím okamžiku jejího zrodu. Napadá mne Nietzschova myšlenka: podstata se odhalí v okamžiku jeho geneze.

Milan Kundera na IV. sjezdu...

Rozšírené dvojčíslo Literárneho týždenníka 7 – 8/2016 v ťažiskovom článku Kto podporuje rozvoj pôvodnej kultúry analyzuje volebné programy za oblasť kultúry, ktoré prezentujú relevantné politické strany kandidujúce v marcových parlamentných voľbách. Parlamentným voľbám sa venujú i dva domáce komentáre.

Časopis prináša prezentáciu celoročnej vydavateľskej...

Školský, resp. vzdelávací systém je nekonečnou a stále sa opakujúcou témou spoločnosti, je prítomný vari vo všetkých sociálnych skupinách a nezriedka sa nezaobíde bez emócií a vyhranených názorov. Je to prirodzený, priam nevyhnutný jav, pretože školstvo a úroveň vzdelania, ktoré školy na všetkých stupňoch poskytujú, sú dominantným faktorom, ktorý formuje úroveň jedinca,...

Všestranne disponovaný  český autor Jaroslav Čejka (básnik, prozaik, dramatik, autor detektívok) vo svojich doterajších tridsiatich piatich knihách osvedčil o.i. aj neprehliadnuteľný zmysel pre humor. Do nečakanej polohy túto vzácnu schopnosť posunul vo svojej novele či krátkom románe s pomerne kontroverzným názvom Prosranej život (Novela Bohemica, 2015).

...

Slavoj Žižek: Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkovskij, Lynch | Ľubomír Pajtinka: Rozhovory s ministrami | Peter Zajac-Vanka: Coopindustria – podnik fungujúci na princípe zamestnaneckej samosprávy ... alebo: „plán B pre Slovensko?“ ... (prípadová štúdia) | Jana Sivičeková (ed.): Kubánska revolúcia. Od historických súvislostí k výzvam súčasnosti | Simone Weilová...

Hned v úvodu je třeba čtenáře upozornit, že autor svědeckého a současně fiktivního retrorománu Most přes řeku zapomnění doslova balancuje na rozmezí krásné literatury a literatury faktu. Sám přiznává, že po různých skicách, z nichž první byly jeho předčasné paměti, které vyšly pod zdvojeným názvem Aparát-Soumrak polobohů už počátkem devadesátých let, teprve před čtyřmi...

Ivan Szabo patri medzi tých nemnohých spisovateľov, ktorí majú vzácnu schopnosť spájať v literárnom texte historické re­álie, fakty a skutočnosti s autorskou fantáziou. Mohli by sme povedať: fantazijný realizmus. Nie je to však také jednoduché, ako sa to napíše či vysloví, pretože takýto spôsob videnia sveta a jeho literárneho stvárnenia si vyžaduje nielen znalosť javov...

Ústrednou témou tretieho tohtoročného dvojčísla Literárneho týždenníka 5 – 6/2016 je KNIHA, jej postavenie v súčasnej spoločnosti, miesto na slovenskom knižnom trhu a problémy vydavateľského reťazca. Redakcia vo vydaní prezentuje NOVÉ LOGO LITERÁRNEHO TÝŽDENÍKA – STROM, ktorého autorom je známy slovenský výtvarník Martin Kellenberger. Časopis prináša domáci a zahraničný...

Na hádanie budúcnosti netreba mať vždy nadprirodzené schopnosti. Dakedy stačia aj skúsenosti a schopnosti predvídať na základe poznaných skutočností. To je aj prípad talianskeho nezávislého novinára Tiziana Terzaniho, ktorého kniha Listy proti vojne vyšla v Taliansku v roku jeho smrti (2004), no listy, ktoré tvoria jej obsah, boli napísané medzi septembrom 2001 a ...

Prehľad 2016 – január


1. 2. - 10. 2. 2016


Videozáznam: Prezentácia publikácie Eseje o sociálnom občianstve (1. 2.)
Anketa Kniha 2015: Nominácie, odporúčania a hodnotenia (1. 2.)
Anton Hykisch: Dubček a jeho príbeh (2. 2.)
Leo Moravčík: Nátlakové skupiny v službách politikov (2. 2.)
Zdeněk Hrabica: Řád přátelství z Kremlu Jiřímu Maštálkovi (3. 2.)
...

Ivan Laluha: O ceste k slovenskej štátnosti v rokoch 1990 – 1992. Čriepky z poslaneckých lavíc | Karol Krpala: Oficiálna línia. Obraz socializmu v epoche neoliberalizmu | Ivan Szabó: Takmer letmé známosti | Greenwald Glenn: Nikto sa neskryje. Edward Snowden, NSA a americké systémy hromadného odpočúvania

Ivan Laluha: O ceste k slovenskej...

Židovský náboženský paradox – tak by sa dalo nazvať viacero poznatkov práce profesora histórie na univerzite v Tel Avive Šloma Sanda The Invention of the Jewish People. Jednoznačnejší je názov českého prekladu: Jak byl vynalezen židovský národ. V knihe sa totiž nehovorí o schopnosti Židov tvoriť, vynaliezať, ale o jednom z množstva príbehov formovania národov.

...

Všestranný autor, nepomýliteľná osobnosť, akou Egon Bondy (vlastným menom Zbyněk Fišer) nesporne bol, vyjadril svoj vzťah k mestám, ako sú Praha či Bratislava viackrát a rôznym spôsobom. Je tomu tak i v jeho dvojjazyčnej knižke Agónie Epizóda (Marenčin PT, 2015, 2. vydanie).

Dosiahol v nej do istej miery zaujímavý efekt – Prahu a cestu do nej v prvej z próz...

Tentoraz sme sa rozhodli rozdeliť „vyhlásenie“ výsledkov ankety na dve časti. Ako aj po iné roky väčšina z účastníkov ankety nenapísala len stručných pár riadkov, ale kratšie či dlhšie recenzie na „svoje“ knihy či reflexie na chvíle s najlepšou knihou. Nominácie či odporúčania ponúkajú nielen prehľad, aké knihy zaujali čitateľov a spolupracovníkov Slova, ale aj svedčia o tom, aké literárne,...

Podľa Nikolaja Starikova je podstatou svetovej politiky boj o zdroje a udržanie kontroly nad nimi. S touto tézou spája vlastnú koncepciu geopolitiky, ktorú chápe ako súčet politiky, histórie a geografie. Vývoj vo svete prirovnáva k šachovej partii, ktorá sa skladá z množstva období, úsekov a ťahov. Ako uvádza, za čias Napoleona bolo do tejto hry zapojených šesť...

Druhé tohtoročné dvojčíslo Literárneho týždenníka 3 – 4/2016 sa zameriava na osobnosť Ľudovíta Štúra pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia a ukončenia Roku Ľudovíta Štúra 2015/2016. Prináša príspevky o podujatiach o Ľ. Štúrovi, zamyslenia nad jeho životom a dielom, recenzie kníh, a pomenúva odkaz Ľudovíta Štúra, štúrovcov a bernolákovcov, o ktorých zjednotenie na...

Kniha Svetlany Alexijevičovej sa nedá čítať. „Knihu musíte neustále odkladať, pretože po každom strašnom príbehu sa potrebujete nadýchnuť a urobiť pauzu. Nie preto, že hrôza bola popisovaná z pohľadu diváka, ale pre nesmiernu ľútosť, ktorú cítite pri pohľade na krajinu, ktorá v podstate nikdy nepoznala pokojnú, či dokonca šťastnú dobu,“ napísali v novinách Tages-Anzeiger...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984