Archív článkov

„Prostredníctvom literárnych textov môže učiteľ obohatiť študentov o všeobecne platné pravdy o človeku, ako aj o podmienkach ľudskej dôstojnosti. Ukázať im, že najmä poézia nie je samoúčelným zhlukom slov, ale metaforickým vyjadrením pôvabov i nástrah ľudského života. Že sú v nej zakódované pojmy pravda, krása a dobro, ktoré sprevádzajú človeka celým životom. Pritom sú...

Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov | Andrew Farlow: Kolaps a jeho dôsledky | Robert S. Kaplan: Pomsta geografie | Ivan Laluha a kolektív: Alexander Dubček - jeho doba a súčasnosť | Richard Tarnas: Vášeň západnej mysle | Zygmunt Bauman: Tohle není deník


Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín...

Básnickú tvorbu Jána Zambora vnímam ako stíšený, ale dôrazný apel na  zachovanie najbytostnejších hodnôt človeka, vystaveného civilizačným skúškam a spoločenským diktátom. Zambor nie je prototypom ukričaného dobového glosátora, ktorý po vstupe na literárnu scénu okamžite zažiari a vzápätí zhasne. Od debutu Zelený večer (1977) si razí priamočiaru cestu bez úmyslu oklamať...

„Žijeme v spoločnosti, ktorá prvoplánovo hodnotí materiálny status ľudí.  A podľa neho majú títo ľudia aj spoločenské uznanie. V tomto ponímaní osobností, respektíve celebrít, sa ťažko hľadá miesto pre vedeckého pracovníka, aj keby bol nesmierne múdry a vzdelaný, pretože jeho materiálny status je odvodený od jeho príjmov. A teda veľmi zaostáva za tými, ktorí premenili...

George Orwell: Ohlédnutí za španělskou válkou: Eseje II. (1942–1944) | David Graeber: Revoluce naopak | Mathias Bröckers, Paul Schreyer: My jsme ti dobří - Názory toho, kdo se snaží chápat Putina aneb jak námi média manipulují | Bohuš Bodacz, kolektív: Dokonalý súmrak alebo Budmerické inšpirácie | Miloš Mistrík (ed): Jacques Copeau hier et aujourd´hui / Jacques Copeau...

„Po nežnej revolúcii nastal totálny prepad poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Nesprávna politika hlásala, že potraviny si môžeme doviezť zo zahraničia, čo sa aj stalo, znamená dovoz viac ako polovicu potravín a iných produktov zo zahraničia. Útlmom poľnohospodárskej výroby sme stratili aj pracovné príležitosti na vidieku. Z pôvodných 350 tisíc pracovníkov v ...

Prozaik Pavel Vilikovský má za sebou úspešný a plodný rok. Podarilo sa mu vydať až dve knihy próz – LETMÝ SNEH (Slovart 2014) a PRÍBEH OZAJSKÉHO ČLOVEKA (Kalligram 2014).

V prvej novele nastoľuje závažný intímny problém, s ktorým sa potýka rozprávač krehkého príbehu.  Na jeho začiatku sa zdá, akoby o nič nešlo, len o jemné posuny v správaní a zmýšľaní jeho...

Keď mi šéfredaktor poslal e-mail s prosbou o odporúčanie troch kníh za rok 2014, potešil som sa síce, ale potom nasledoval asi takýto myšlienkovo-rozumový postup: Dokedy to má byť – času dosť – dúfam, že na to nezabudnem – zabudol som. Spamätal som sa asi tri dni pred konečným termínom a až vtedy som si s hrôzou uvedomil, že, aj keď je to čudné, som za posledný rok...

Ľuboš Blaha a kol.: Európsky sociálny model - čo ďalej? | Alan Badiou: Manifest za filosofii a jiné texty | Stanislav Holubec: Ještě nejsme za vodou | Viera Benková: Studienky... Antológia poviedok slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme | Beáta Mihalkovičová: Ľudovít Štúr a pamätné miesta  | Boris Brendza: Ochutnať z plameňa

Ľuboš Blaha a kol.:...

„Podporujem iniciovanie a schválenie zákona o slovenskej knihe a časopisoch. V ňom by sa mal uzákoniť status slovenského spisovateľa, systematická podpora tvorby, vydávania, šírenia našej pôvodnej i umelecky hodnotnej prekladovej literatúry, literárnych a kultúrno-spoločenských časopisov, medzi ktoré patrí aj Literárny týždenník, vrátane ich personálno-odborného...

Matúš Kučera: Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu | Ivan Thurzo: Rozpomienky. V Slovenskej národnej rade | Larry Siems, Muhammad Walad Saláhí: Denník z Guantánama. Príbeh väzňa | Andrej Chudoba:  Svedectvá a spomienky | Štatistický úrad SR: Štatistická ročenka 2014 | Ľuboš Jurík: Smrť ministra – v ukrajinčine

Matúš Kučera: Dejiny sa píšu pre jestvujúcu generáciu...

Problematika zachovania aspoň štandardnej čistoty spisovného jazyka a dodržiavania patričných noriem pripomína na Slovensku ponornú rieku. Len občas s väčšou či menšou intenzitou sa objaví na povrchu a pripomenie, že tu tieto fenomény sú a zasluhujú si náležitú pozornosť. O objavenie sa vlani na spoločensky verejnom povrchu a upretie pozornosti naň sa nemalou mierou...

„V poslednom vlaňajšom čísle som v Literárnom týždenníku pripomenul, že na jar uplynulo dvadsať rokov od okamihu, keď na Hrebienku jedným výstrelom z pištole zomrel  Belo Kapolka. A že túto jar by sa bol dožil osemdesiat rokov (čo nemuselo byť nereálne, pretože jeho babka, ktorá vychovávala štyri osirelé deti Kapolkovcov, sa dožila deväťdesiatšesť rokov). Ak sa...

„Som zvedavý, ako budú nasledovné generácie, narodené s internetom, mobilnými telefónmi, emailami a tweetmi vyjadrovať cez literatúru tento svet, v ktorom je každý permanentne „spojený“ a kde „sociálne siete“ ujedajú z našej intimity a tajomstva, ktoré sme ešte donedávna vlastnili. Najmä toto tajomstvo dávalo ľuďom hĺbku a mohlo sa stať témou románu. Pokiaľ ide o...

Emil Višňovský: Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme | Ilona Švihlíková: Přelom. Od velké recese k velké transformaci | Petr Kužel: Filosofie Louisa Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět | Štefan Nižňanský, Miroslav Fořt:  Televizní střepiny v sametu  / Televízne črepiny v zamate | Eva Kowalská: Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách

Emil Višňovský...

Prozaik a publicista Ľuboš Jurík vydal ďalšiu knihu rozhovorov s poprednými svetovými i slovenskými autormi, nazvanú trocha bulvárne Dialógy s hviezdami literatúry (Perfekt 2014). Obsahuje 23 rozhovorov s osobnosťami rôznych národných literatúr, v elektronickej verzii knihy sú aj rozhovory so spisovateľmi, ktorí sa do knihy nezmestili, pre autora, ako píše v úvodnej...

Mária Bátorová: Medzi ideálom a ničotou | Peter Kaššák, Pavol Kršák, Ľuboš Tupý: Bomby nad Bratislavou. 70 rokov od tragédie | Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem | Jan Rovenský a kol.: 25 let poté. Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice | Ernesto Laclau, Chantal Mouffe: Hegemonie a socialistická strategie: za radikálně...

Literárny kritik, teoretik, editor a vysokoškolský pedagóg Valér Mikula (1949) vydal svoju ďalšiu teoretickú knihu Čakanie na dejiny s podtitulom State k slovenskej literárnej histórii (Univerzita Komenského, Bratislava 2013, spoluautorka Marcela Mikulová). Rozdelil ju do troch častí – Prehľady, Sondy, Úvahy. Čiastočne v nej nadväzuje na svoj titul z r. 1999 Nečakanie na...


Etela Farkašová: Vrstvenie času, Bratislava,
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014, 256 strán

Čítam Etelu Farkašovú a rozhŕňam v pamäti vrstvy. Vynára sa mi z nej mladá štíhla žena s plavým krátkym bobi účesom. Má letné šaty, na krku koráliky, je decentná, stisk ruky má pevný, rovnako ako pohľad za sklami okuliarov. Ale nie to ju robí...


V priestoroch Inštitútu ASA sa v stredu 10. decembra konala prezentácia edície Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov – Pohľady za horizont, ktorej desaťročnú existenciu a jej vydavateľské počiny účastníkom priblížil riaditeľ vydavateľstva Roman Michelko.

Popri Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov a Inštitútu ASA, spoluorganizátormi...
„Keď sa niekedy dobuduje Nagymaros, vodná cesta Váh, vodné kaskády sú pripravené na to, aby sa určitých podmienok mohli lode vplávať pri Komárne do Váhu a dostať sa až do Žiliny. ... Predstavte si, aká by to bola výhoda, keby dnes vodná cesta fungovala: mali by sme možnosť spojenia s Čiernym morom, ba až Baltským. Bol by to neuveriteľný prínos pre...
„Jednoznačne zastávam názor, že scientiometrické a bibliometrické požiadavky, resp. kritériá, tak ako sú nastavené (pre pedagogické, humanitárne a spoločenské a behaviorálne vedy), nie sú a nemôžu byť prínosom pre vedu, jej rozvoj, pre rozvoj samotných škôl a aj pedagógov. Nehovoriac o tom, že niektoré výstupy môžu byť posudzované značne subjektívne,...


Prozaik Peter Pišťanek (1960), známy ako autor drsných príbehov či už z trilógie Rivers of Babylon alebo knihy Mladý Dônč, prichádza s prekvapujúcou novinkou, jemne ladenou romantickou novielkou NEVA (Slovart 2014). Už samotný názov evokuje, že miestom deja by mohlo byť niekdajšie hlavné mesto Ruska Petrohrad a skromný dej to aj potvrdzuje. Nie je to, ostatne, jeho...

Ellen Meiksinsová Woodová: Impérium kapitálu | Etela Farkašová: Vrstvenie času | Marcela Gbúrová: Roky plné výtlkov (2012-2013). Politologické glosy | Niall Ferguuson: Civilizace. Západ a zbytek světa | Paul Babiak, Robert D. Hare: Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce

Ellen Meiksinsová Woodová: Impérium kapitálu                           ...Ilona Švihlíková: Proč bychom se netěšili...

ČR se zařadila do světové ekonomiky na bázi kolonie. Ekonomika v pozici kolonie si nutně „buduje“ i odpovídající struktury. Stává se politickou periferií, která v zahraničně-politické orientaci nemá dodnes definován národní zájem, protože jen v předklonu plní zájmy upadajícího hegemona. Stává se politicky...

Stránky

Autor

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984