Reklama
Reklama

Internetové stránky slovenských ministerstiev

Internetové stránky ministerstiev, ktorých vývoj sme my zo svojich daní zaplatili, by mali byť ukážkovými stránkami verejnej správy po technickej stránke. Aká je však skutočnosť? Aké sú základné nedostatky, ktorými tieto stránky trpia? Zoznam všetkých chýb by bol naozaj dlhý takmer pri každej tejto stránke, preto spomenieme len tie najčastejšie a najzaujímavejšie.
Počet zobrazení: 744
9_1-m.jpg

Internetové stránky ministerstiev, ktorých vývoj sme my zo svojich daní zaplatili, by mali byť ukážkovými stránkami verejnej správy po technickej stránke. Aká je však skutočnosť? Aké sú základné nedostatky, ktorými tieto stránky trpia? Zoznam všetkých chýb by bol naozaj dlhý takmer pri každej tejto stránke, preto spomenieme len tie najčastejšie a najzaujímavejšie. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Niektoré základné nedostatky: - Mapa stránok je riešená JavaScriptom, čo znamená, že pri vypnutom JavaScripte je odkaz nefunkčný, a teda úplne zbytočný. - Niektorým obrázkom chýba alt atribút alebo je nesprávne použitý. Následkom toho môžu mať užívatelia s vypnutými obrázkami či s hlasovými čítačkami problémy s porozumením obsahu, dokonca s ovládaním stránky! - Niektoré odkazy a ovládacie prvky sú riešené obrázkami, ktorým chýba alt atribút. Po vypnutí obrázkov sú tieto odkazy nepoužiteľné. - Neexistujú metatagy description a keywords, ktoré sú pomerne dôležité pre internetové vyhľadávače, ako napr. Google - Nadpisy sú zväčša použité na zvýraznenie textu a, nie na zdôraznenie, že ide o nadpis. To isté platí aj o elemente strong, ktorý slúži na zdôraznenie textu, a nie na jeho zvýraznenie. - Internetová stránka ja vytvorená pomocou mixu tabuliek a CSS layoutu. Vyzerá to tak, ako keby sa snažili autori ísť zlatou strednou cestou, ale trochu sa im to nepodarilo. Rozhodne mali dotiahnuť svoju snahu o tvorbu CSS layoutu. - Stránka nie je dostupná, ak nezadáte WWW (stačí doplniť jeden DNS záznam a bola by plné funkčná aj bez WWW) - Adresa: http://www.telecom.gov.sk/ Ministerstvo financií Niektoré základné nedostatky: - Chýba doctype, prehliadač musí hádať, v akej verzii značkovacieho jazyka bola stránka vytvorená - Chýbajú metatagy description a keywords, roboti majú zakázané indexovať stránku. - Použité archaické a štandardmi nepodporované atribúty a elementy v kóde stránky. - Tabuľkový layout spôsobuje pomalšie načítavanie stránok, užívatelia s hlasovými čítačkami budú mať problémy s vnímaním obsahu na stránke. - Nedostatočná navigácia, stále ten istý TITLE (názov stránky v informačnom prúžku prehliadača). Nepoužívanie nadpisov, zoznamov a podobne. - Nedostatočné rozlíšenie odkazov. - http://www.finance.gov.sk/ Ministerstvo hospodárstva Niektoré základné nedostatky: - Metatagy description a keywords chýbajú - Použitie tabuľkové layoutu spomaľuje načítavanie stránok a spôsobuje problémy užívateľom s hlasovými čítačkami. - Nepoužívanie nadpisov, zoznamov a podobne. - Pri niektorých obrázkoch chýba alt atribút. - http://www.economy.gov.sk/ Ministerstvo kultúry Niektoré základné nedostatky: - Použitie rámcov (frames). Ide o naozajstný prežitok, o ktorom som si myslel, že už bol prekonaný pred mnohými rokmi. S takýmito stránkami majú problémy textové prehliadače a niektoré hlasové čítačky. - Použitie tabuľkového layoutu spomaľuje načítanie stránky a spôsobuje problémy užívateľom s hlasovými čítačkami. - Mapa stránky riešená javascriptom. - Použitie archaických a štandardmi nepodporované elementy a atribúty. - Chýbajú metatagy description a keywords - http://www.culture.gov.sk/index/ Záver I keď v tomto článku sme sa pozreli len na štyri stránky ministerstiev, verte mi, že takmer všetky ostatné stránky sú na tom podobne. Mnoho chýb je naozaj smiešnych a dajú sa pomerne rýchlo opraviť. Niektoré sú však natoľko závažné, že konkrétna stránka by sa musela úplne prerobiť. Väčšina týchto stránok popiera rôzne pravidlá prístupnosti, ale aj použiteľnosti, čo spôsobuje, že niektorí užívatelia sú znevýhodňovaní, ba dokonca niektoré časti stránok sú úplne nepoužiteľné. V každom prípade, nájdu sa aj pozitívne aspekty na týchto stránkach. Napr. snaha o použitie CSS, i keď nie je dotiahnutá do konca. Alebo poskytnutie Mapy stránok, ktorá je síce nepoužiteľná práve pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. Zväčša pomerne jednoduchý a elegantný dizajn, ktorý nenarúša sústredenie na obsah. A podobne. Ale aj tak potrebujeme zákon, ktorý by riešil problematiku prístupnosti internetových stránok verejnej správy, lebo súčasný stav je veľmi zlý. xdeimosx@inet.sk http://slancik.blog.sme.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama