Dedičská daň z iného pohľadu

Názornou ukážkou absurdít dnešnej situácie na Slovensku a ukážkou diletantstva v celom politickom spektre je zápas o daň z dedičstva. Pravičiari vytiahli do boja za jej zrušenie pod heslom, že každý blízky príbuzný trpel dosť už za života svojich blížnych, keď si títo odriekali svetské pôžitky pri honobení majetku.
Počet zobrazení: 2559

Názornou ukážkou absurdít dnešnej situácie na Slovensku a ukážkou diletantstva v celom politickom spektre je zápas o daň z dedičstva. Pravičiari vytiahli do boja za jej zrušenie pod heslom, že každý blízky príbuzný trpel dosť už za života svojich blížnych, keď si títo odriekali svetské pôžitky pri honobení majetku. Preto by vraj daň z dedičstva bola dvojitým zdanením, ktoré si želajú len socialisti zhrabúvajúci peniaze pre nenásytný štátny rozpočet (ŠR).

Ľavičiari (a v tomto prípade sa takto definovala aj sama ministerka financií Brigita Schmögnerová) naopak tvrdia, že štátna pokladnica príde o dôležité zdroje financií a ohrozí sa výdajová stránka ŠR v budúcich obdobiach. Stred cudne mlčí, ale rád by mal peniaze z daní v rozpočte, keď bude treba vládnuť.

V procese zhrabovania kapitálu

Azda nie sme iba malá skupinka triezvych ľudí, čo chápu, že daň z dedičstva je pre chudobné vrstvy obyvateľstva naozaj existenciu ohrozujúcou pokutou, pretože po ukončení dedičského konania nastáva lehota 30 dní na to, aby sa zaplatila hotovosť vyrúbená do ŠR. Teda v prípade dedovizne na dedine, ocenenej vďaka minulému rozmachu vidieka a dostatočne vybudovaným inžinierskym sieťam, tu ide často o daň idúcu do niekoľko tisíc korún, ktoré ale dedičia v hotovosti nemajú, a musia si požičať, alebo predať dedičstvo. Pri zdedení trojizbového bytu v centre Bratislavy už ide o krk, lebo takýto byt tu má hodnotu dvoch miliónov i viac. A tak aj tu pokračuje prvotná akumulácia (zhrabovanie kapitálu) tichšou cestou. Byt sa musí predať, aby bolo na daň.

Daň z dedičstva je naopak pre zámožné vrstvy nepríjemnou výchovou k sociálnej solidarite a poznaním reality v praxi, keď treba za majetok, kontá v banke, či podiely v spoločnostiach platiť bez toho, aby z takto minutých peňazí vyvstala nejaká výhodná investícia.

Keby sme nemali za sebou viac ako desaťročnú skúsenosť z nespravodlivého "rozchmatnutia" národného majetku privatizáciou, tunelovaním a neoprávneným majetkovým prospechom, z nemorálne ťažených neoprávnených ziskov prirodzených monopolov i úzkych podnikateľských skupín, mohli by sme teoretizovať pravo-stredo-ľavo o dani z dedičstva a hádať sa, v čí prospech zrušenie či pretrvanie dane povedie. Ale pri rýchlej sociálnej stratifikácii obyvateľstva, ako sa odborne hovorí procesu vytvárania nezavinenej chudoby a nezaslúženého hromadenia bohatstva v malej krajine z jej pôvodne od Druhej svetovej vojny naakumulovaných zdrojov, treba ísť oveľa hlbšie do podstaty problémov oprávneného či neoprávneného nadobudnutia majetku a preverovať dedičskú daň z tohto uhla pohľadu.

Rozličné typy podnikateľov

Ako príklad nech poslúžia majetky nadobudnuté formou podnikania, v ktorom sa splácajú všetky úvery, investovalo sa do rozširovania produkcie a rozmachu podnikania, kde majitelia, podielnici, ale aj manažéri s vysokými platmi majú právo povedať, že daň z dedičstva by pre nich bola dvojitým zdanením. Veď za posledných desať rokov boli ich najbližší naozaj obmedzovaní, často znášali riziká so svojimi rodičmi, ktorí nemali na ne čas a nevenovali im dostatočne svoju lásku. Nuž ale koľkože je takých na Slovensku? Iným prípadom budú majetky tých, ktorí získali úvery, dodnes nesplácané a už nedobytné, investovali do podnikania cudzie peniaze a šikovne popredávali so ziskom svoje podiely, dokonca aj dlžoby a dnes si voľkajú v nahonobenom majetku. Staviam na to, že to sú najmä tí, čo kričia o poškodzovaní z dane najviac.

Ale je tu aj silná skupina majetných s "oprávneným" majetkovým prospechom, ktorí včas vystihli trhové diery netrhového vývoja ekonomiky a naakumulovali si zisky poskytovaním "nevyhnutných" biznisov pomocou lobysticky odklepnutých zákonov, kde človeku rozum zastáva nad drzosťou inkasovania nekresťanského zisku. Skúste si doplniť, za ktoré služby a produkty platíte nehorázne peniaze. Pokúsme sa všetci objektívne pozrieť na svojich obľúbených politikov a čestne povedať, či nás nezastupujú za trochu neprimerané honoráre, z ktorých si potom honobia majetky so šťastenou pravidelných výhier v tipovaní a podobne.

Ale bolo by veľmi konkrétne a bolestivé takto definovať podmienky oprávňujúce k vyberaniu dedičskej dane. Preto je lepšie plávať na ľavo-pravo-stredovom povrchu a tváriť sa, že tu zúri ľúty politický boj. Rád by som sa dožil aspoň roku 2019, aby som sa dozvedel, ako dnes ešte len rastúce generácie budú hodnotiť túto dobu neobmedzených možností, keď sa z priemerného štátneho politického zamestnanca počas dvoch volebných období stal majetný človek, zabezpečujúci svoju rodinu do tretieho kolena. Alebo keď sa zo špekulanta, ktorý veľa vedomostí nepotreboval a nikdy nepocítil radosť zo skutočne tvorivej práce, stal zámožný a uctievaný majiteľ, vlastniaci "mlynčeky na peniaze".

Autor (1955) je ekonóm

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984