Reklama
Reklama

Archív článkov

V minulom roku usporiadali sme na pôde Múzea Veľkej vlasteneckej vojny rokov 1941 – 1945 v Kyjeve jednu z najvýznamnejších výstav slovenskej výtvarnej kultúry v zahraničí. Skutočne malo nesporne pozoruhodný význam, keď k výstavnému celku originálov výtvarných diel zo Slovenska pribudol samostatný muzeálny výstavný celok Ukrajinci v bojoch na slovenskom území....

Vo všeobecnosti je známe, že veľká časť slovenskej verejnosti, a to nielen z oblasti kultúry, už roky trpne prijíma zhubné pôsobenie niektorých programov komerčných televízií na vnímanie a psychiku najmä mladého diváka, ale je pravda, že často urážajú vkus, zaužívanú slušnosť a etické vedomie každého kultúrne zmýšľajúceho občana.

Ak sa na prvý pohľad zdá...

Keď Vladimíra Clementisa popravili, mal som päť rokov. Nechápal som a ani som nemohol chápať súvislosti, nevedel som a ani som nemohol vedieť, kto je to Vladimír Clementis. Zostala mi však hlboko v pamäti vrytá zvláštna spomienka. Môj otec, ktorý bol v tom čase železničiarsky odborár, stál pri zapnutom rádiu a so vzrušením, pohnutím i strachom počúval priamy...

Ako sa už mnohokrát povedalo, základom dnešnej dlhovej krízy je obrovská príjmová nerovnosť vygenerovaná v posledných štyridsiatich rokoch. Od  šesťdesiatych rokov sa napríklad HDP Spojených štátov zvýšilo trikrát. To na prvý pohľad vyzerá celkom  optimisticky. Ak sa však pozrieme na problém redistribúcie takto vytvoreného bohatstva, tak zistíme, že priemerný plat...

Prvú časť nájdete tu>>


Menovanie prvých sovietskych maršalov

Vznik sovietskej moci bol sprevádzaný sériou predtým nevídaných radikálnych spoločenských zmien. Veľká časť prvkov novej moci mala objektívne charakter spoločenského experimentu, prinášala mnohé komplikácie a zásadným spôsobom menila nielen prax ale aj teóriu ekonomiky,...

Veľa mojich spolužiačok sú dnes učiteľky. Tak isto zákazníčok v našom obchode. Počas  štrajkového dňa som mal možnosť hovoriť s nimi o tom, čo sa reálne v našich školách deje. A poviem vám, sú to smutné príbehy, ktoré svedčia o tom, že sme jednu dobu na modernizáciu, nielen tú materiálnu, prespali. V mojej hlave sú dve kacírske myšlienky, ako možno vylepšiť tento...

Náhodou som skúšal hľadať v Googli na zahraničných serveroch meno Clementis. Ruský našiel clematis, nádherný kvet, vyrastajúci z pletiva pripomínajúceho lianu a svojou geometriou symbolizujúc estetiku. Metaforicky možno za tým vytušiť ideu slovanstva, ktorá zohrala u Vlada Clementisa úlohu vnútornej pružiny a spojiva zároveň. Francúzsky filozof J. Rancière prvotnú...

Nedávno poľský prezident Bronislav Komorowski vyjadril zámer (či už rozhodnutie?), že jeho krajina si musí zabezpečiť protiraketovú obranu vlastným poľským štítom, ktorý však môže byť v budúcnosti súčasťou aliančného dáždnika. Neskôr bolo doplnené, že v spolupráci s Francúzskom a Nemeckom. Zároveň prezident povedal, že investície do poľských ozbrojených síl nemajú...

Nedávne „dvojičkové“ výročie druhej svetovej vojny – jej začiatku (1. septembra 1939) a ukončenia (2. septembra 1945) – bolo inšpiráciou na nevšedné zamyslenie. Aj keď ide o udalosti, ktoré majú už takmer 70 rokov, stále sa stretávame (a asi budeme stretávať) s pokusmi o ich dezinterpretáciu, spojenými s politickými a ideologickými pohľadmi či skôr pohnútkami. Týka...

Vážená pani podpredsedníčka (Jana Laššáková, SMER-SD – pozn. red.), ďakujem za precíznu analýzu a najmä tú komparáciu so štátmi Európskej únie, ktorá jasne ukazuje, že Slovensko sa touto zmenou konečne posúva od banánového, latinskoamerického, polootrokárskeho režimu k tomu, čo je typické pre Európsku úniu, pre Európu - k sociálnej ochrane a k rovnováhe. Ja...

Súhlasím s ním, že nie sme ovce, ale túto problematiku vidím inak, a hlavne som ju zažil inak. Vo Veľkej Británii (posledných šesť rokov môj dočasný domov) som zažil niečo, čo sa dá pokojne nazvať socializmom v priamom prenose. Volá sa to National Insurance – sociálno-zdravotné poistenie.  Ani stopy po súkromnom sektore, ani náznak platenia poplatkov v nemocnici či...

Narodil sa 20. septembra 1902 v gemersko-malohontskom mestečku Tisovec. Jeho otec, skalický rodák, tam prišiel za učiteľa cirkevnej ľudovej školy. Po predčasnej smrti prvej manželky, s ktorou mal syna Dušana, sa oženil druhýkrát s Máriou Adelou Vranou, s ktorou mal dcéry Oľgu, Boženu a Vieru a synov Miroslava a Vladimíra. Deti vyrastali v láskyplnej rodine, plnej...

Autor, generálmajor v. v., Ing. Marián Mikluš je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády SR, bývalý obranný poradca MO SR na Stálej delegácii SR pri NATO/SEKO a Stálom zastúpení SR pri EÚ/EDA, člen Klubu generálov SR, člen Zväzu vojakov SR a člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (marian.miklus@zoznam.sk)

Prvú časť nájdete tu>>

...

V posledných dňoch sme boli svedkami hneď dvoch iniciatív, ktoré majú svoj prapôvod v KDH. Ich cieľom je konštituovať subjekt, ktorý by sa mohol pokladať za lídra pravice, a to založením buď založením nového subjektu, Lipšicova Nová väčšina alebo transformáciou už toho existujúceho KDH. Paradoxne pritom reformná zostava, ktorá sa dnes pokúša o zmenu, ju pri troche...

Sociologické hľadanie samého seba nie je životopis, znie  prvá veta tejto zaujímavej knihy autora, ktorý nie je čitateľom Slova neznámy. Pierre Bourdieu je často citovaný a odporúčaný, hoci stojí svojou tvorbou mimo hlavných prúdov a smerov v spoločenských vedách. Sociologická reflexia samého seba je dostatočne odvážny počin na to, aby sme sa aj my spolu s autorom...

Uplynulo už jedenáct let od události, která vešla do dějin jako „jedenácté září“, a al-Kajdá je pořád tématem opakujících se diskusí jak ve Spojených státech (a v celém panevropském světě), tak na Středním východě. V USA se obvykle klade hlavní důraz na to, jak účinně je omezována její moc různými vojenskými akcemi a jak tudíž slábne její hrozba. Na Středním...

Kolonie v minulosti sloužily jako prostor ovládaný kolonizátorem, za nerovně nastavených vztahů (v oblasti ekonomické, sociální, kulturní). Kolonie neměla svou vlastní rozvojovou strategii, ale plnila úkoly, které jí stanovilo centrum (dodavatel otrocké práce, např.). Z hlediska dělby práce byla kolonie včleněna do výroby kolonizátora a plnila v něm roli dodavatele...

Autor, generálmajor v. v., Ing. Marián Mikluš je bývalý náčelník Generálneho štábu Armády SR, bývalý obranný poradca MO SR na Stálej delegácii SR pri NATO/SEKO a Stálom zastúpení SR pri EÚ/EDA, člen Klubu generálov SR, člen Zväzu vojakov SR a člen Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika (marian.miklus@zoznam.sk)

Prvú časť nájdete tu>>

...

Odvtedy si ľudstvo zariadilo svoje spolunažívanie na zemi podľa toho, kto mal väčšiu palicu. Palica sa stala rozhodujúcim prostriedkom pri získavaní bohatstva, moci a majetku medzi jednotlivcami i národmi. Premenila sa síce v rukách človeka na dokonalejšiu a účinnejšiu zbraň, no ešte stále je tým najpresvedčivejším nástrojom, ktorým možno udržať v poslušnosti celé...

Nie však hocijakú, ale takú, ktorú knižnica potrebuje, no chýbajú jej na ňu peniaze. A navrhla aj to, aby žiaci hlohovských škôl vyrobili do darovaných kníh exlibrisy, ku ktorým by darca či darkyňa mohli pripísať svoje meno. Veď práve v Knižnici Hlohovec sa v roku 1997 zrodila a stále žije medzinárodná súťaž detských tvorcov exlibrisov EX LIBRIS HLOHOVEC...
...

V časoch všeobecnej lži je hovorenie pravdy revolučným činom...   G. Orwell

Súčasný islam, a to nielen v Strednej Ázii, žije v schizme. Nejde len o základnú deliacu čiaru medzi sunnitmi a šiítmi a ich názore na dedičstvo po prorokovi Mohamedovi, rozdielnosti v ideologických postulátoch jednotlivých krajín, ale aj o ich rozdielny politicko-ekonomický...


Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujem si osloviť Vás s prosbou o zaujatie stanoviska k stupňujúcej sa miere vulgárnosti a nekultúrnosti vo vysielaní celoplošných súkromných televízií na Slovensku.

To, že súkromní vysielatelia na Slovensku vedú boj o diváka a v konečnom dôsledku aj o svoj zisk často na hranici dobrého vkusu a akceptovaného...

(Pozn. redakcie: Pod titulkom tohto článku je pripojený odkaz AD: Ako dlho ešte vydrží Kuba.) 

Pomoc pre sebestačných

Celoštátna potravinová pomoc je na Slovensku novinkou, no podľa všetkého si na ňu ľudia budú musieť zvykať. Exminister pôdohospodárstva tento spôsob vyrovnávania sa s chudobou odôvodnil tým, že spracovanie zaplatí aj tak...

Kampaň má jednoduché posolstvo – každý, kto nie je ovcou, by mal túžiť po možnosti  vybrať si zdravotnú poisťovňu. Aké prosté! A aké hlúpe. Žiaľ, zároveň aj nebezpečné.

Zneužívajú peniaze daňových poplatníkov!

V súlade so spomínanou kampaňou nám v televíznych reklamách rôzne zneužité osôbky oznamujú, že nie sú ovce. S týmto tvrdením nemožno...

"Když jsem začal řezat, on začal řvát a prosil nás, abychom ho nezabíjeli. Potom ztratil vědomí. Nevím vlastně, jestli omdlel, nebo umřel." Operace se podle něho konala ve školní třídě. Čtyři povstalci připoutali oběť na lavice, které byly k sobě sraženy tak, aby nahradily operační stůl."
Vyberali srdce živého človeka! Vodca "povstalcov" Taci je dnes...

Stránky

Autor