Reklama
Reklama

„Zapaľovali si strechu nad hlavou ...“

Počet zobrazení: 3643

Meno historika Michala Reimana pozná každý, kto sa aspoň trochu hlbšie zaujíma o dejiny Ruska, resp. Sovietskeho zväzu. Politicky sa výrazne angažoval v šesťdesiatych rokoch.  V roku 1976 emigroval, pokračoval vo svojich výskumoch ako profesor Slobodnej univerzity v západnom Berlíne. Jeho spomienky, ktoré vydal ešte v roku 2008, sú rozdelené na dve časti. V prvej časti svojich memoárov podáva farbistý obraz časti „poradcovského“ zákulisia v pražských orgánoch KSČ v roku 1968 pred a po sovietskej intervencii. Oveľa zaujímavejšia je druhá časť jeho spomienok, kde hovorí o politickom exile okolo „Listov“ a o rokoch „perestrojky“ v Moskve. Ako nemecký občan totiž síce nemohol do Československa, mohol však navštevovať Moskvu a keďže ešte z čias štúdia na MGU mal tam dostatok priateľov, môže podať svedectvo o tom, ako vyzerala intelektuálna scéna vo vtedajšom ZSSR „zvnútra“. Mnohí si ešte pamätáme s akým záujmom sme čítali texty intelektuálnych hrdinov perestrojky. V každom prípade to bolo niečo iné, ako to, čo ponúkala slovenská a česká oficiálna tlač vtedy. Michal Reiman však zaznamenal aj niečo, čo sa zrejme „zvonku“ nedalo vidieť. Píše: „V pestrom spektre postojov a stanovísk ma vtedy zarazil spôsob uvažovania niektorých nekonformných moskovských intelektuálov. Zrkadlil malú znalosť akútnych problémov v krajine a eventualít ich pozitívneho riešenia. O to viac prekvapovala nezodpovednosť v slovách, zreteľný sklon k radikálnosti, k vyhrocovaniu spoločenskej nálady, akoby nešlo o vlastnú krajinu. Zapaľovali si strechu nad hlavou, bez toho, aby mali náhradné bývanie.“

Nás síce môže potešiť, že radikálni moskovskí intelektuáli naozaj pomohli „podpáliť strechu“ nad svojou hlavou, menej nás však už môže tešiť, že ich spôsob myslenia sa dnes ako epidémia šíri po celej Európe. Sledujúc dnešné médiá vidíme, že tón udávajú práve tí, čo si s mimoriadnym morálnym nasadením „zapaľujú strechu nad hlavou“.....

Čo príde, to príde! 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Viac od autora

Blogy a statusy