Reklama
Reklama

Archív článkov

V čase, keď samospráva získava obrovské kompetencie, voľnú ruku vo sfére financií a čaká na tretiu etapu svojej transformácie – komunálnu reformu, dochádza z radov najpovolanejších k zbavovaniu sa zodpovednosti za ďalšiu, ucelenú podobu základnej úrovne politiky. Ani dvojdňové rokovanie Klubu primátorov krajských miest K8 v Prešove nedalo jasnú odpoveď na otázku: Quo vadis,...

Situácia novej odborovej organizácie v ružomberskej celulózke pripomína postavenie odborov na konci 19. storočia. Vedenie podniku sa rozhodlo, že ju nebude akceptovať. Na tomto postoji sa nič nemení napriek tomu, že Základná odborová organizácia Papier tam vznikla a funguje v súlade so zákonom, má právne nespochybniteľnú registráciu, potrebnú právnu subjektivitu a riadne...

Slováci už pár mesiacov podliehajú novému trendu na televíznych obrazovkách. Prišiel k nám zo Západu ovenčený úspechmi z mnohých krajín. Niektorí ho nazývajú čerstvý vietor, iní zase „veľmi inteligentná zábava“ (úvodozovky sú v tomto prípade nevyhnutné). Oficiálny názov znie: reality show. Naozajstné emócie, veľké trapasy, hádky v priamom prenose, slzy, smiech a objatia. To je...

Po prijatí zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní a zmluvy o duchovnej službe v ozbrojených silách a zboroch sa v tichosti pripravuje podpis ďalšej zo série tzv. čiastkových zmlúv, ktoré sa odvíjajú od Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou (vatikánskej zmluvy). Zmluva o uplatňovaní výhrad svedomia pripravená pod gesciou ministerstva spravodlivosti...

Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ÚR SZPB) udelila redakcii týždenníka SLOVO vyznamenanie. Ide o čestnú medailu SZPB, ktorú sme dostali na záver minulého roka. Pre našu redakciu významné ocenenie prevzal vtedajší šéfredaktor Martin Muránsky. ÚR SZPB udelila toto vyznamenanie niekoľkým umelcom a niekoľkým médiám na návrh Klubu výtvarných umelcov a...

„Lisabonská agenda“ sa pre mnohých stala synonymom potreby zmeniť niektoré základné princípy európskeho sociálneho modelu. Príliš často počúvame, že Európa sa nestane „najkonkurencieschopnejšiu poznatkovo orientovanou ekonomikou sveta“, ak nebude menej prísna v oblasti životného prostredia či sociálnych práv. Z podobného vnímania vychádza aj „polčasové“ hodnotenie Lisabonskej...

Úsilie nadnárodného koncernu Mondi umlčať slovenských robotníkov sa dostáva do novej fázy. Presne o dva týždne by sa malo uskutočniť prvé pojednávanie súdu, ktorý iniciovalo vedenie ružomberskej firmy. Majiteľ bývalých SCP chce od piatich nezamestnaných vysúdiť spolu až 20 miliónov korún! Títo ľudia vraj poškodili dobré meno spoločnosti. Naša anketa na bratislavských a...

Vypracovať stratégiu rozvoja konkurencieschopnosti krajiny na akýkoľvek čas presahujúci jedno volebné obdobie je na Slovensku záslužný čin. Zároveň je to veľmi ťažké. Takáto stratégia nemôže byť poplatná jednému politickému štýlu, ba dokonca ani jednej politickej či ekonomickej ideológii. Z tohto hľadiska je návrh vicepremiéra Ivana Mikloša problematický. Jeho základný rámec...

Politici sa môžu rozhodnúť písať stratégie z rôznych dôvodov – od potreby sebauspokojenia, cez snahu prezentácie vlastných názorov ako „objektívne platných“, respektíve ich zakonzervovanie v pozícii východísk politicky na dlhé obdobie, až po úprimnú snahu hľadať široký konsenzus v budúcom smerovaní strategických otázok. Každému z týchto motívov musia, prirodzene, prispôsobiť...

Po akých diaľniciach chceme ísť? Po informačných, alebo asfaltových? Naša republika má schválených veľa rôznych stratégií a plánov. Napríklad Stratégiu informatizácie spoločnosti, Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja či Národný rozvojový plán. Pripravuje sa chválenie ďalších dvoch – Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, s podtitulom...

Diskusiu o stratégii rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska treba privítať a takisto je možné s jej autormi súhlasiť v tom, že táto stratégia si vyžaduje v prvom rade správnu víziu, kam by sa mala naša krajina uberať. O potrebe takejto vízie hovorí Smer prakticky od svojho vzniku a pokusom o dialóg na túto tému bol aj náš návrh Štátnej doktríny Slovenskej republiky. Rovnako...

Autori nepredložili skutočnú stratégiu, ale akýsi zoznam priorít, ktorý vychádza z ich súčasných aktivít a stavu poznania vecí, no nie zo zhodnotenia súčasného stavu a opísania cieľového stavu. Autori sa snažia týmto dokumentom petrifikovať svoj prístup k reformám spoločnosti (akoby žiadny alternatívny prístup neexistoval) a z tohto pohľadu si pripravujú argumenty pre nutnosť...

Dokument nazvaný Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 prezentuje ekonomickú stratégiu pre Slovensko do roku 2010, „ktorá má byť základom pre politiku slovenskej vlády v tomto období“ (str.1). Význam dokumentu podčiarkuje konštatovanie autorov, že „stratégia konkurencieschopnosti je základnou stratégiou hospodárskeho rozvoja Slovenska... a... všetky...

Prinášajú tvorcovia Lisabonu pre Slovensko víziu budúceho rozvoja ľudských zdrojov? Budú navrhnuté smerovanie a opatrenia viesť k naplnenia hlavného cieľa, ktorý si vizionársky tím MF SR vytýčil? Máme dostatočnú vôľu a schopnosti zmenu realizovať? Súčasný stav vzdelávacieho systému a rozvoja ľudských zdrojov pripomína skôr pohreb ako rytiera so vztýčeným mečom, ktorý sa...

Ako charakterizovať komentovaný text? V prvom rade je potrebné uvedomiť si, v akom období dokument vznikol. A to nielen z hľadiska domáceho prostredia, ale aj v kontexte zavŕšeného integračného procesu do EÚ, spolu s našimi bezprostrednými susedmi. Okrem toho je tento dokument európskym bratrancom veľkého lisabonského podniku, ktorý si dal za cieľ konkurovať veľkej zaoceánskej...

Dnes o kultúrnosti sloganov. Tu je jeden mastný: „Moja Amerika zmení tvoj svet.“ Niekto sa mi tu prihovára, ani neviem poriadne kto, a už mi tyká. Trochu mi to prekáža, lebo pokiaľ ma pamäť neklame, nijakú pastvu husí sme nezdieľali. „Tvoj svet.“ Niekto strká nos do „môjho“ sveta. Niekto, kto považuje Ameriku za svoju, starie sa do sveta, ktorý považujem za svoj. Najlepšie asi bude svet, v...

Nereprezentatívna vzorka notorických nespokojencov, ktorá svojho času kládla súčasnému premiérovi otázku, či naozaj treba z peňazí všetkých daňovníkov postaviť nákladné Národné tenisové centrum, keď nám chýba na kultúru, školstvo a zdravotníctvo, sa po dlhom čakaní dočkala. Ako soľ sme potrebovali to, čo dnes slúži ako estrádna hala na usporiadanie veľkolepých, televíziou...

Videohry, komiksy, seriály, scifíčka, horory, fantasy, reality show, filmy na ktoré netreba chodiť do filmových klubov, značky, fast food, plastové figúrky s označením „choking hazard“, obrazy, na ktorých kyborgovia oceľovými pažami objímajú sporo odeté amazonky, japonská animovaná pornografia a hocičo ďalšie, čo je, bolo, či môže byť vnímané ako pop. Pop od popkultúry....

Slovenský preklad Kritických pojmov dejín umenia (SLOVART) s predslovom Miroslava Marcelliho vychádza v spolupráci s Nadáciou Centra súčasného umenia, ktoré rozvíjalo a rozvíja tvorivý dialóg medzi výtvarníkmi a teoretikmi umenia, organizuje početné vzdelávacie semináre a prednášky a podporuje vydávanie monografických publikácií. Knižka poskytuje nový pohľad na kritické pojmy,...

Zvonenie telefónu. Tichý, kovovo znejúci hlas v ňom bezprostredne vyzýva Poliaka Leszka Możdżera k okamžitému nahrávaniu sólového albumu. Všetko je vraj pripravené. V Holandsku. Możdżer sa odhodláva a už o niekoľko dní prechádza bránami stredovekého kláštorného komplexu v blízkosti Rotterdamu. Namiesto oltára sa v kaplnke vyníma lesknúci Steinway. Zložitý proces preparácie je...

Po zbierkach Mikronauti (Drewo a srd, 1998) a Osnova a útok (Drewo a srd, 2000) vydáva mladá slovenská poetka a výtvarníčka Nóra Ružičková (1977) svoju tretiu básnické zbierku, veľmi príznačne nazvanú Beztvárie. V osobnej histórii autorkinho „písania“ je tento názov kontinuálny a má takmer symbolický charakter: z postupnosti „beztvarie / beztvárie / tvár obojstranne / maska...

Španielskeho režiséra Pedra Almodóvara netreba v našich končinách zvlášť predstavovať. Jeho najnovší film Zlá výchova mali slovenskí diváci možnosť vidieť i na MFF Bratislava 2004. „Bývala doba, keď sme mohli hovoriť len o rube vecí (to znamená prevrátene) a utešovať sa nádejou, že rubom mince presvitne i jej líc. Táto doba je našťastie preč a hovoriť v inotajoch je už zbytočné...

Tí konzervatívnejší ho nazvali agnostikom. Liberálnejší ho zas s vervou citujú. Demystifikátor ľudského sveta, ktorý „bravúrne“ zahaľuje svet božský. Volá sa Marcel Gauchet. V roku 1985 vyšla francúzskemu historikovi a filozofovi Marcelovi Gauchetovi v nakladateľstve Gallimard kniha, ktorej český preklad sa nám takmer po dvadsiatich rokoch (podstatné upozornenie, keďže za tie...

Niekto by sa prípadne mohol pokúsiť považovať al-Kájdu za výplod našej rozpálenej fantázie, za prelud vykúzlený spiacou bunkou neokonzervatívnych šamanských lekárov vo Washingtone, ktorému dôverčivá tlač podala desivú látku. Proti tomuto rozporuplnému názoru sa energicky a dôvtipne stavia Adam Curtis, dobre známy britský dokumentarista, v sérii troch hodinových programov, ktoré...

Za vypálenie obcí Kľak a Ostrý Grúň sú nepriamo zodpovední civilisti. Je všeobecne známe, že genocídu na tamojších obyvateľoch vykonala špeciálna jednotka nemeckej armády. Už menej sa však vie, že ju tam privolali ľudia z neďalekých dedín Píla a Veľké Pole. Išlo o Nemcov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny pridali k nacistickým organizáciám. Najskôr niekoľko chlapov z Kľaku...

Stránky

Autor